Ciper ima dolgo tradicijo sodelovanja, večinoma v bančniškem sektorju, kot tudi v sektorju prostovoljnih in dobrodelnih organizacij. Socialno podjetništvo, za njih skorajda nov pojem, je bil predstavljen širši javnosti leta 2008 in prvič uvrščen na vladni dnevni red leta 2015-2016. Istega leta je bila zaključena celostna študija s strani zavoda za socialno varnost o implementaciji programov socialne ekonomije za aktivacijo ranljivih skupin ljudi in je preučevala socialno podjetništvo kot enega izmed možnih pristopov k problemu. Leta 2010 je bila v poskusu večjega ozaveščanja sklicana prva konferenca socialnega podjetništva v Nikoziji. Med letoma 2010 in 2013 se je tema socialnega podjetništva podpirala pretežno s konferencami in izobraževalnimi dogodki, ki so bili plod zasebnega truda.

Od leta 2013 sta socialna ekonomija/socialno podjetništvo vključena v vladni dnevni red o ekonomiji. Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje dela na razvoju programa podpore za novo ustanovljena socialna podjetja. Ta program je poglavitnega pomena za rast in razvoj tega sektorja, saj zagotavlja socialnim podjetjem začetno financiranje v obliki donacij in podpore aktivnosti socialnega podjetništva. Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje zagotavlja tudi definicij3 za socialna podjetja in na osnovi le teh definira prihodnost socialnega podjetništva v državi.

Večina socialno-ekonomskih organizacij v državi se deli na 2 skupini: zadruge in neprofitne prostovoljske organizacije. Večina slednjih je uradno registriranih pod zakonom, ki ureja združenja in fundacije (57/1972) in z njimi upravljajo izvoljeni odbori. Sodeč po najnovejših podatkih, je pod tem zakonom trenutno registriranih 185 neprofitnih prostovoljskih organizacij.

Ker je socialno podjetništvo dokaj nov pojav, Ciper nima pravnega, regulativnega ali fiskalnega okvira za delovanje socialnih podjetij. V tem trenutku strateški načrt razvoja socialnega podjetništva ne obstaja, prav tako ne obstaja nobena raziskava beleženja števila, velikosti in obsega socialnih podjetij. Kljub temu se pojavlja v državi interes o socialnem podjetništvu, medtem ko trenutna ekonomska kriza omogoča napredovanje tega sektorja. Kljub vladnim smernicam na tem področju trenutno ne obstajajo nikakršni  integracijski teoretični okvirji za socialno ekonomijo.

Obstaja tudi uradna institucija, Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council, ki ima široko vlogo pri koordinaciji in razvoju prostovoljskega sektorja in prostovoljstva na splošno. Pričakovano je, da bodo nudili podporo ciprskemu zavodu za socialno varstvo, v obliki svetovanja in oblikovanja bodočih smernic.

Kljub temu, da bo potrebnega še veliko dela, da bo socialno podjetništvo na Cipru na podobni ravni kot v drugih državah EU, bi sodelovanje in izmenjava dobrih praks z njimi vsekakor pozitivno vplivala na razvoj socialne ekonomije. Nekaj primerov dobrih praks socialnega podjetništva na Cipru:

Anakyklos Perivallontiki

Ustanovljena julija 2010, ta neprofitna okoljska organizacija cilja na  aktivno prispevanje k čistejšemu, bolj zdravemu in trajnostno naravnanemu okolju. Najbolj pomembna dejavnost organizacije je zbiranje starih oblačil in reciklaža, kar prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in omogoča ekonomsko depriviligiranim osebam pridobitev dobrin, ki si jih drugače ne morejo privoščiti. Določene stvari, ki se ne morejo ponovno uporabiti, procesirajo v krpe za brisanje, izolacijske in druge materiale. Z pravilnim načinom recikliranja bo samo mali delež, cca. 2%, pristal na smetiščih.

Njihovo delovanje vključuje naslednje aktivnosti:

  • Obveščanje in ozaveščanje javnosti s poudarkom na učencih, s temami v povezavi z okoljem, ponovno uporabo starih oblačil in reciklažo.
  • Oblikovanje ekoloških zelenjavnih vrtov v šolah in ostalih institucijah.
  • Izvajanje projektov za zaposlitev brezposelnih mladih, npr. Delo na javnem zelenjavnem vrtu, obiranje sadja, etc.
  • Ohranjanje in razdeljevanje semen okoliškim vzgojiteljem, skrb za biološko raznovrstnost.

Cans for Kids

Cans for Kids je registrirana dobrodelna organizacija ustanovljena leta 1990, z namenom organiziranega zbiranja in recikliranja pločevink na Cipru. Da bi spodbudili ljudi, da shranjujejo pločevinke, so se odločili, da bodo ves denar pridobljen z recikliranjem, uporabili za nakup opreme za otroški oddelek v bolnici. Od sprejetja vizije, je bilo v tem času zbranih več kot 25 milijonov pločevink ter več kot 260.000 EUR opreme, je bilo donirano centralni pediatrični bolnišnici v Nikoziji. Poleg nadgradnje medicinske opreme v otroških oddelkih  – in s tem tudi kvalitete storitev zdravljenja in nege – Cans For Kids ozaveščajo o koristi reciklaže z obiski po šolah,  kjer izvajajo tudi predavanja in prikazujejo njihov video o prednostih reciklaže aluminija.


Agia Skepi Therapeutic Community – Organic Products

“Agia Skepi”, terapevtska skupnost za odrasle, je zasebna neprofitna organizacija ustanovljena leta 1999. Ukvarjajo se z nudenjem storitev in pomoči dolgoletnim uporabnikom prepovedanih substanc in njihovim družinam v ambulantnem in domačem okolju. Glavni cilj programa je popolna abstinenca od prepovedanih drog in alkohola. Od ustanovitve leta 1999, je njihove storitve koristilo že več kot 800 ljudi. Organizacija od vlade prejema omejeno finančno pomoč in je skoraj v celoti odvisna od sredstev zbranih s pomočjo društva “Association of Friends of Agia Skepi”, ki se že leta bori, da ohranjajo terapevtsko skupnost pri življenju. Kot del programa se člani ukvarjajo s kmetovanjem, pridelavo sadja in zelenjave, pridelujejo mlečne izdelke in kruh. Njihovi izdelki se prodajajo v veliki verigi supermarketov, ki poslujejo v Nikoziji in Limassolu.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.