PRIPOROČILA ZA SNOVALCE POLITIKE S PODROČJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

PRIPOROČILA ZA SNOVALCE POLITIKE S PODROČJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Za vključitev inovativne in trajnostne izobraževalne platforme, ki ustreza potrebam današnjega  izobraževalnega in mentorskega razvoja, je konzorcij projekta MYNNOVA izvedel celovite raziskave in analizo obstoječih praks in informacij v zvezi s socialnim podjetniškim okoljem. V tem dokumentu je zbrana zbirka informacij in podatkov o statusu socialnega podjetništva in socialnih inovacij v petih partnerskih državah in po Evropi. Prav tako predstavlja izbor obstoječih dobrih

Read More

MYNNOVA zaključno srečanje

MYNNOVA zaključno srečanje

14. in 15. junija 2018 je potekalo zaključno srečanje projekta MYNNOVA v Nikoziji na Cipru. Srečanje je vsem petim projektnim partnerjem omogočilo, da razpravljajo o splošnem napredku pri načrtovanju projekta, rezultatih preteklega dela, končnih intelektualnih dosežkih, pilotnem mentorstvu, razširjanju in vrednotenju ter strategijah trajnosti projekta. Projekt Euromentor – mentorska platforma za mlade inovatorje in podjetnike na področju socialnega podjetništva (MYNNOVA)

Read More

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A)

Z 15. marcem 2018 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A). Besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 13/2018, izdan 28. 2. 2018. Z dnem uveljavitve tega zakona je prav tako prenehala veljati Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/12 in 45/14). Več si lahko preberete tukaj