V naslednjih tabelah se nahajajo smernice za mentorje in mentorirance, katere so bile prečiščene iz teorije in diskusij s strani relevantnih deležnikov. Smernice zajemajo nekaj splošnih namigov o specifikah mentorskih procesov, med drugim komunikacijske nasvete, pomembne mejnike v odnosih in nasvete o tem, kako jih še oplemenititi.

Lahko jih natisnete in še dodatno oplemenitite s svojimi izkušnjami!


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.