Mentorstvo je učni proces, ki vključuje grajenje koristnega, osebnega in vzajemnega odnosa, medtem ko se osredotoča na dosežke skozi ključni element čustvene podpore.[1]

Učni proces vključuje tako mentorje kot njihove mentorirance in ima za njih pomen osebnega razvoja na različnih poteh.  Včasih mentorji in mentoriranci delujejo bolje pri razmišljanju o potrebnih veščinah, znanju in kompetencah, da bi proces potekal nemoteno in z še večjo koristjo za obe strani.

V kompetenčnem okviru lahko mentorji in mentoriranci preverijo svojo raven znanja, sposobnosti in kompetenc ter njihovo usmeritev.

Medtem pa smernice ponujajo širši obseg nasvetov, tako za mentorje kot za mentorirance.

[1]   Koleva, D. (2015) Mentoring: Process, Guidelines and Programs. VUZF Publishing House, Sofia, Bulgaria


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.