Definicije mentorstva

V večini tradicionalnih definicij mentorstva, je njegov koncept stalen proces, ki vključuje vzpostavitev trdnih medsebojnih odnosov med starejšim, bolj izkušenim in sposobnim strokovnjakom na določenem področju (mentor) in mlajšim, še nepoučenim individualistom (mentoriranec). Najpomembnejši cilj tega odnosa je spodbujanje in podpiranje osebnega in strokovnega razvoja mentoriranca z uporabo raznih orodij kot so prenos znanja, osebno vodenje, treniranje in stalen tok povratnih informacij.[1]

Zelo ustvarjalno in premišljeno opredelitev procesa mentorstva je razvil Gerhke[2], ki razloži pojem skozi prizmo obdarovanja. Mentorstvo je proces, ki vključuje več stopenj in je usmerjeno k bogatitvi znanja mentoriranca in njegovih zmožnosti ter za razširitev njegove miselnosti. Ustvarjanje darila je utemeljeno kot strog in skrbno načrtovan proces, ki vključuje transformacijski element za mentoriranca in deluje kot premik paradigme na razvoj in življenjski pogled te osebe. Razlog procesa se spreminja skozi različne faze katerim je podvržen, vključno z zavestnim ustvarjanjem darila, kateremu sledi transformacijska faza prenosa modrosti, znana tudi kot »faza prebujanja«, ki ji sledi zaključna faza, koristne spremembe v mišljenju mentoriranca, katere rezultat je nevzdržna želja posredovanja »daru znanja« ostalim okoli sebe.

Mentorstvo je zapleten proces, ki ni omejen na profesionalni razvoj in odnosom v organizacijski nastavitvi, temveč je bolj usmerjen k združitvi osebne rasti in napredka pri delovni uspešnosti. Še več, proces mentorstva je dokazano koristen na različnih področjih, vključno z akademskimi, poslovnimi in skupnostnimi področji. Ne glede na fizično postavitev je mentorstvo bistvenega pomena za izboljšanje akademskih in profesionalnih dosežkov ter pomemben spodbujevalec trajnostnega samozavedanja in pozitivne samopodobe.

Bistvo mentorstva je prečiščeno skozi mnogo definicij in opisov mentorskih aktivnosti v sledečem grafu:

TIPI MENTORSTVA

V zadnjih nekaj desetletjih, sta se  koncept mentorstva in njegove prakse razširila v svojem delovanju, da bi vsebovala večji obseg funkcij in zagotovila dodatne koristi profesionalnemu in osebnemu razvoju posameznika. Kot rezultat digitalizacije in povečane socializacije dandanašnjih ljudi, so poleg tradicionalnih metod predstavljeni tudi določeni novi tipi mentorstva.

Pri registraciji na platformo Euromentor boste lahko doživeli in izkusili vse tipe mentorstva v različnih fazah in razsežnostih:

  • Situacijsko – zasnovano glede na strokovno področje, ki ga mentor pokriva, kot tudi na naravo trenutnega problema;
  • Vrstniško – Preko komunikacijskih kanalov platforme Euromentor se lahko povežete z ostalimi potencialnimi socialnimi podjetniki in si izmenjate ideje, izkušnje in ostale koristne informacije;
  • Formalno – Strukturirano v obliki mentorskih tečajev;
  • Neformalno – Ki se lahko razvije postopoma z uporabo platforme;
  • Skupinsko – Preko forumskega okolja platforme
  • Obratno – mentorji bodo to verjetno zaznali kot neformalni proces izmenjave idej, znanja in praks;
  • In seveda, kot okvir vsemu skupaj, e-mentorstvo, ki je osnova tega projekta!

Poiščite najboljšega zase in uživajte v koristi mentorstva, podrobnosti opisane v zavihku Učinki.

Te informacije izvirajo iz raziskav iz knjige »Mentorstvo – procesi, smernice in programi« avtorice Prof. Daniele Ilieve Kolieve, izdane leta 2015.

[1] Mullen, E. (1994) Framing the Mentoring Relationship as an Information Exchange, Human Resource Management Review

[2] Gehrke, N. (2001) Toward a Definition of Mentoring, theory and Practice


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.