Mentorstvo je že stoletja znano kot oblika treninga, osebnega razvoja, družbene odgovornosti in odraz vzajemnega medgeneracijskega spoštovanja. V spodobnem svetu ima pojem mentorstvo nove pomene, razširilo se je tudi polje delovanja, kar omogoča tako organizacijam kot posameznikom nov zagon za doseganje nadpovprečnosti. To poglavje se osredotoča na sam proces mentorstva, njegovo zgodovino in pomembno terminologijo, kot tudi na njegov globalni vtis in še posebej na mentorje in mentorirance. Tukaj lahko najdete tudi določene specifikacije in nasvete za ustvarjanje mentorskih programov.

V dinamičnem in izredno hitro razvijajočem se času v katerem živimo, iščemo človeško povezavo, ki se lahko kosa s hitrostjo ter intenzivnostjo našega okolja. Mentorstvo je ponavadi natanko tisto, kar ljudje potrebujejo v svojem življenju, da se počutijo zadovoljni, koristni ter da dosežejo svoj maksimalni potencial uspeha.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.