MYNNOVA  partnerstvo združuje 5 organizacij (2 nevladni organizaciji, 1 univerzo, 1 mladinski center ter 1 podjetje za usposabljanje) iz 5 držav članic Evropske unije (Romunija, Slovenija, Nemčija, Bolgarija, Ciper). Specifične kompetence ter dejavnosti  teh organizacij, povezanih s projektom MYNNOVA so sledeče:

Junior Achievement (Romania)  – coordinator

Že od svoje ustanovitve leta 1993 je Junior Achievement (JA) Romania, članica  JA Worldwide ter JA Europe, največja ter najbolj dinamična romunska organizacija usmerjena v področja aplikativne ekonomije, podjetništva in zaposlitvenih veščin. JA Romania razvija brezplačne mednarodne programe, ki temeljijo na formalni izobrazbi, kjer v srednjih šolah ter univerzah nudijo učencem učne izkušnje v resničnem življenju. Program  JA Romania »Learning by doing« podprt s strani mentorjev celotne poslovne skupnosti ter v sodelovanju z državnim ministrstvom za izobraževanje, se zavzema za praktičen pristop k učenju inovativnih metod učenja ter spodbujajo mlade k razvoju učinkovitih skupinskih, vodstvenih, komunikacijskih ter ustvarjalnih veščin.

Pri projektu MYNNOVA, JA Romania ni samo koordinator projekta oz. vodilni partner pri aktivnosti 1: managementa in koordinacije, temveč tudi vodilni partner pri aktivnosti 6: diseminaciji in eksploitaciji.


Celje Youth Centre (Slovenia) – partner

Celjski Mladinski Center je neprofitna organizacija ustanovljena s strani mestne občine Celje. Njihova vizija je postati organizacija, ki se uspešno odziva na potrebe mladih v prihodnosti ter oblikovanje prostora za druženje, zabavo, ustvarjalnost in pridobivanje novih znanj. Cilj Celjskega mladinskega centra je ustvariti okolje, v katerem lahko mladi pridobijo znanja pri vključevanju v družbo ter neodvisnem življenju na zabaven in sproščen način.

Pri projektu MYNNOVA je Celjski mladinski center vodilni partner pri aktivnosti 3: usposabljanje mladih mentorjev.


priME Academy (Germany) – partner

priME Academy AG je zasebno, srednje veliko podjetje, ki se ukvarja z oblikovanjem in izvajanjem seminarjev, delavnic, usposabljanj in treningov za krepitev podjetništva in vodstvenih veščin. Cilj akademije je izboljšati podjetniški odnos udeležencev v smislu nadaljnega izobraževanja kot tudi izvajanja inovacij v praktičnem pogledu ustvarjanja trajnostne zaposlitve. Zaposleni na akademiji so profesionalni in izkušeni strokovnjaki na področju inovacijskega razvoja.

Pri projektu MYNNOVA je priMe Academy AG vodilni partner pri aktivnosti 5: usposabljanje mladih podjetnikov pri spletnem metorstvu.


Law and Internet Foundation (Bulgaria) – partner

Law and Internet Foundation je bolgarska nevladna organizacija in raziskovalni center. Spodbuja ter podpira dejavnosti izvajanja znanstvenih in uporabnih raziskav, študij, programov ter projektov na področju novih tehnologij in tehnološkega napredka; socialnega podjetništva; prenosa znanja, specializacije in mentorstva za študente in mlade raziskovalce. Trenutno se aktivnosti organizacije osredotočajo na izvedbo strategije EU za trajnostno naravnano in vključujočo rast, s posebnim poudarkom na inovacijah in razvoju digitalnega okolja pri predstavitvi novih tehnologij, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Pri projektu MYNNOVA je Law and Internet Foundation vodilni partner pri aktivnosti 2: razvoj spletne mentorske platforme  –  Euromentor.eu.


University of Nicosia (Cyprus) – partner

The University of Nicosia (UNic), del EDEX-Educational Excellence Corporation Ltd, je največja zasebna univerza na Cipru z več kot 5500 študenti. Je neodvisen visokošolski inštitut, ki ponuja širok nabor programov študentom iz vsega sveta. Univerza v  Nikoziji stremi k odličnosti v izobrazbi skozi raziskave  in visokim standardom poučevanja v čedalje bolj razvijajočem se akademskem okolju.

Pri projektu MYNNOVA je University of Nicosia vodilni partner pri aktivnosti 4: pilotno mentorstvo.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.