Tukaj lahko najdete povzetke učinkov in rezultatov, neposredno vezane na izvedbo projekta MYNNOVA:

  • Vzpostavitev Euromentor platforme, ki deluje v angleščini ter še v 5 drugih jezikih EU: bolgarščini, nemščini, grščini, romunščini in slovenščini. Do spletne mentorske platforme lahko dostopajo in jo uporabljajo mladi inovatorji ter socialni podjetniki iz vse Evrope.
  • Projekt je povečal ozaveščenost in kompetence na temo mentorstva in socialnega podjetništva, vključno z mladimi socialnimi inovatorji v šolah, na univerzah ter med mladimi profesionalci.
  • Mladinski delavci iz partnerskih organizacij in ostalo partnersko osebje je izboljšalo svoje znanje, ozaveščenost in veščine, povezane s socialnim podjetništvom ter spletnim mentorstvom. To je povečalo njihovo motivacijo in veščine za nadaljnjo mednarodno sodelovanje z mladinskimi delavci in njihovimi organizacijami na različnih področjih delovanja.
  • Ostali deležniki (ponudniki mladinskega usposabljanja, lastniki podjetniških platform, mentorske skupnosti), ki so sodelovali v aktivnostih projekta so izboljšali svojo ozaveščenost z vidika metodologije , s katero je bilo podano spletno mentorstvo mladim socialnim podjetnikom. Izboljšali so tudi svoje razumevanje koristnosti spletnega mentorstva, ki deluje kot »pospeševalec« za nove in sveže podjetniške zamisli na nacionalni in evropski ravni.
  • Predlogi smernic projekta MYNNOVA ozaveščajo nacionalne in evropske tvorce le-teh o podpori efektivnih ekosistemov socialnega podjetništva. Projekt MYNNOVA jim nudi preverjene in z rezultati podprte metode, s katerimi lahko širijo, delijo ter vzpodbujajo spletno mentorstvo, ki bi omogočilo razvoj trajnostno zasnovanih socialnih podjetij. Med drugim projekt nudi tudi detajlen vpogled v potrebe, s katerimi se srečujejo trenutni pa tudi bodoči socialni podjetniki in navdih, kako se soočiti z njimi.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.