Euromentor platforma je izdelek  projekta »Mentoring platform for young social innovators« (MYNNOVA), financiran s strani programa Erasmus+ .

MYNNOVA, v partnerstvu s 5-imi organizacijami iz 5-tih držav članic EU, cilja na ustanovitev primernega mentorskega mehanizma namenjenega mladim socialnim podjetnikom v partnerskih državah ter Evropi, z uresničitvijo naslednjih ciljev:

Po doseganju teh zastavljenih ciljev si  MYNNOVA obeta nadalje podpirati mlade socialne podjetnike s pomočjo nadgrajevanja spletne platforme ter aktivnih kanalov družbenih omrežij.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.