Razvoj Euromentor spletne platforme v angleščini, kot tudi v vseh 5 partnerskih jezikih. Platforma zagotavlja fleksibilno in lahko dostopno priložnost za kvalitetno mentorsko podporo, ki jo zagotavljajo posebej za to usposobljeni mladinski delavci, ostali podjetniki in izkušeni profesionalci, ki z veseljem delijo svoj čas in znanje. Vse jezike lahko najdete v zgornji opravilni vrstici ali kliknete na zastavice držav spodaj:

V okviru doseganja ciljev projekta, se partnerji projekta MYNNOVA osredotočajo na sledeče aktivnosti:   

Partnerstvo je že vzpostavilo dostop na družabnih omrežjih kot so  and . Vzeli so v ozir tudi druge kanale družbenih omrežij, ki bi lahko bili primerni za vzpostavitev stika z mladimi socialnimi podjetniki in vas bo obveščalo o kakršnih koli novih kanalih komuniciranja.

Predstavitve projekta v okviru lokalnih, regionalnih ali nacionalnih dogodkov. Vse partnerske organizacije bodo predstavile in promovirale Euromentor platformo, na različnih dogodkih, da se z njo lahko seznanijo mladi socialni podjetniki, ki jim lahko dejavnosti na platformi koristijo. Za novice o sodelovanju in bodočih dogodkih si oglejte našo stran  Novice & dogodki.

Organiziranje fokusnih skupin z različnimi deležniki. Partnerske organizacije so kontaktirale mlade ter različne deležnike iz vseh partnerskih držav projekta za povratne informacije o 2 različnih temah: kompetence mentorjev in mentorirancev (rezultate lahko vidite v kompetenčnem okvirju ) ter struktura in funkcionalnost Euromentor platforme.

Organizacija usposabljanja. Pri usposabljanju je sodelovalo 5 mladinskih delavcev iz partnerskih organizacij projekta, ki so se učili izvajanja spletnega mentorstva s pomočjo Euromentor platforme. Glavna motivacija skupnega usposabljanja je bila zagotovitev usklajene pripravljenosti članov projekta. Poleg tega je cilj usposabljanja bil mladinskim delavcem, v okviru izobraževanja socialnega podjetništva in mednarodnega neformalnega učnega formata, razviti mentorske ter vodstvene sposobnosti in obratno, da mladinski delavci, ki mentorstvo že obvladajo, le-tega nadgradijo z inovativnim pristopom.

Organizirati pilotno mentorstvo socialnim inovatorjem in usposobiti mentorje za izvedbo spletnega mentorstva. Te aktivnosti, povezane z Euromentor platformo, so zasnovane zato, da izboljšajo funkcionalnost in uporabniško izkušnjo z Euromentor spletno platformo ter da začnejo prve poskuse mentorstva. Tudi ti se lahko pridružiš mentorskemu procesu – kot mentor ali kot mentoriranec!

Vzpostavitev smernic delovanja za interesente pri spodbujanju inovacij na področju socialnega podjetništva. Smernice delovanja bodo ustvarile novo podatkovno bazo o trenutnih razpravah o pospeševanju primernega poslovnega okolja za socialne podjetnike v Evropi in osvetlile trenutne socialne izzive. Te smernice bodo odražale znanje, pridobljeno s pomočjo mentorstva v pilotni fazi; usposabljanje mladinskih delavcev in mladih podjetnikov za proces mentorstva; komunikacijo med projektom z ciljnimi skupinami in ostalimi ključnimi deležniki. Ko bodo smernice pripravljene, bodo dostopne kot projektni rezultat.

Izvedba mednarodne konference. Konferenca bo potekala v Bukarešti v Romuniji v septembru 2018. Konferenca bo eno dnevni dogodek, na katerem bo poudarek, kako lahko spletno mentorstvo poveča in izboljša ekosistem socialnega podjetništva na nacionalni in evropski ravni ter na predstavitvi projekta samega, Euromentor platforme in vseh ostalih rezultatov izvedbe projekta.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.