Z 15. marcem 2018 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A). Besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 13/2018, izdan 28. 2. 2018. Z dnem uveljavitve tega zakona je prav tako prenehala veljati Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/12 in 45/14).

Več si lahko preberete tukaj