Euromentor platforma nudi vam – mladim inovatorjem in podjetnikom na področju socialnega podjetništva – fleksibilno in popolnoma brezplačno priložnost kvalitetne mentorske podpore. Za le-to poskrbijo posebej usposobljeni mladinski delavci, ostali podjetniki in izkušeni profesionalci s tega področja, ki z veseljem delijo z vami svoj čas in znanje. Po začetni registraciji na platformi lahko dostopate do vsega, kar potrebujete za povezovanje z ljudmi, ki vam lahko pomagajo pri razvijanju novih podvigov na področju socialnega podjetništva.

Platforma nudi  veliko uporabnih  informacij, kot so:

  • jedrnat in celovit povzetek koncepta mentorstva, kot tudi njegovo zgodovino, proces in raziskan učinek le-tega na življenja ljudi, ki so ga vključili v svoje delovanje;
  • Informacije o najnovejših smernicah socialnega podjetništva v vseh partnerskih državah projekta (Bolgarija, Ciper, Nemčija, Romunija in Slovenija), kot tudi primere dobrih praks socialnega podjetništva, ki se trenutno izvajajo;
  • Kompetenčni okvir in smernice za mentorje in mentorirance, katerih cilj je oskrbeti jih z vsemi potrebnimi orodji in jim omogočiti učinkovito delovanje in izvedbo mentorskega procesa.

Prosto raziskujte informacije, registrirajte se in ocenite vaše trenutno znanje in veščine preden se vključite v sam proces mentorstva. Usposobljeni mladinski delavci in ostali mentorji prostovoljci vam bodo pomagali doseči vaš cilj ter vaše podjetniške veščine na tem področju.

Za več informacij o Euromentor skupnosti  nas poiščite na : , ali pa nas kontaktirajte preko  Deli svojo zgodbo, pridobi si našo podporo in postani mentor tudi sam!

Euromentor je skupnost, namenjena sodelovanju mentorjev in mentorirancev na področju socialnega podjetništva in inovacij, ustvarjena in razvita s strani projekta MYNNOVA. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske komisije Erasmus +, znotraj Ključnega ukrepa 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks – Strateška partnerstva na področju mladine.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.