În Cipru există numeroase centre de voluntariat și fundații caritabile, dar antreprenoriatul social este un concept relativ nou, intrat în atenția publicului la sfârșitul anului 2008 iar pe agenda guvernamentală abia în anii 2015-2016. Primele încercări de promovare a conceptului de antreprenoriat social au apărut în decembrie 2008, prin prezentarea către publicul cipriot și factorii de decizie politică a unei întreprinderi sociale de integrare în muncă din Franța. În același an, serviciile de asistență socială au finalizat un amplu studiu privind implementarea unor programe de economie socială în scopul integrării în societate a persoanelor vulnerabile. În 2010, în efortul de a spori vizibilitatea domeniului, în Nicosia a fost organizată prima conferință privind antreprenoriatul social. Între anii 2010 și 2013, acțiunile de promovare a antreprenoriatului social s-au realizat în special prin intermediul unor conferințe și cursuri de formare și s-au datorat exclusiv eforturilor depuse de către instituțiile private.

Din 2013, economia socială și antreprenoriatul social au fost incluse oficial pe agenda Ministerului Economiei. În acest context, Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale a contribuit la elaborarea unui program de finanțare dedicat întreprinderilor sociale nou înființate. Acest program are o importanță primordială în dezvoltarea sectorului, deoarece poate favoriza alocarea mijloacelor bănești necesare desfășurării activităților economice sociale și/sau ajuta la crearea întreprinderilor sociale prin intermediul unor finanțări inițiale sub formă de granturi. De asemenea, are capacitatea de a reglementa statutul întreprinderilor sociale și, în consecință, de a defini viitorul antreprenoriatului social din țară.

Majoritatea organizațiilor sociale din Cipru se împart în două categorii: societăți cooperative și asociații non-profit formate pe bază de voluntari (ONG-uri). Majoritatea ONG-urilor sunt înregistrate conform Legii asociațiilor și fundațiilor (57/1972) și sunt administrate de consilii alese prin vot. Cele mai recente date indică existența a 185 de ONG-uri înregistrate în baza Legii asociațiilor și fundațiilor.

Întrucât antreprenoriatul social este un fenomen relativ recent în zonă, Ciprul nu are încă un cadru legal, de reglementare sau fiscal pentru întreprinderile sociale. Și nici nu există vreun plan strategic pentru dezvoltarea antreprenoriatului social sau vreo statistică finalizată recent, care să poată furniza detalii privind numărul, amploarea și sfera de aplicare a întreprinderilor sociale. Cu toate acestea, există un interes din ce în ce mai mare în țară în ceea ce privește antreprenoriatul social, iar criza economică actuală oferă o oportunitate de impulsionare a sectorului și de creare a ecosistemului care să permită dezvoltarea acestuia.

Consiliul de Administrare a Activităților de Voluntariat este o instituție oficială cu rol de coordonare și dezvoltare a centrelor de voluntari și a voluntariatului în general. În calitate de consultant în procesul de elaborare a politicilor conexe, această organizație oferă un sprijin consistent serviciilor de asistență socială din Cipru.

Chiar dacă încă mai sunt multe de făcut pentru a alinia economia socială a Ciprului la nivelul celorlalte state, instituirea unui schimb de bune practici între Cipru și ţările cu o experiență mai îndelungată în domeniu ar însemna o îmbunătățire categorică a situației economiei sociale din țară. Câteva dintre cele mai bune întreprinderi sociale care funcționează acum în Cipru sunt următoarele:

Anakyklos Perivallontiki

Înființată în iulie 2010, Anakyklos Perivallontiki este o organizație ecologistă nonprofit, care își propune să contribuie activ la păstrarea unui mediu înconjurător mai curat, mai sănătos și mai sustenabil. Printre obiectivele Anakyklos se numără următoarele:

– Informarea și conștientizarea publicului, îndeosebi a elevilor, în ceea ce privește problemele de mediu, reducerea deșeurilor, colectarea și reutilizarea hainelor vechi;

– Amenajarea în curtea școlii sau a altor instituții a unor grădini de legume biologice;

– Dezvoltarea unor proiecte de implicare a tinerilor care nu au un loc de muncă în activităţi precum îngrijirea grădinilor de legume, culesul fructelor etc.;

– Conservarea semințelor și a biodiversității la nivel local.

Cel mai important proiect al Anakyklos este cel de colectare și reciclare a produselor textile. Colectarea hainelor, pantofilor, lenjeriei și a altor articole de îmbrăcăminte purtate conduce la reducerea volumului de deșeuri depozitate în rampele de gunoi. Obiectele sunt donate persoanelor nevoiașe din Cipru sau din alte țări. Produsele care nu pot fi refolosite sunt procesate și transformate în fibre, lavete, materiale izolante și altele. O sortare adecvată face ca doar o mic procent (în jur de 2%) din articolele de îmbrăcăminte uzate să ajungă la gunoi.


Cans for Kids

„Doze pentru copii“ este o asociație non-profit care strânge fonduri pentru spitalele de copii din Cipru prin colectarea și vânzarea dozelor goale de aluminiu. De la lansarea ei, în anul 1990, organizația a reușit să colecteze 25 de milioane de doze de aluminiu. Până acum, spitalul Makarios din Nicosia, cel mai mare spital pediatric din Cipru, a fost dotat cu aparatură medicală în valoare de 260.000 de euro, bani proveniți din vânzarea dozelor colectate de organizație din întreaga țară. Prin activitățile pe care le desfășoară în școli, „Doze pentru copii“ contribuie la creșterea gradului de sensibilizare și informare a elevilor privind beneficiile reciclării. Vizionând videoclipul Cans for Kids, copiii conștientizează importanța reciclării dozelor de aluminiu.


Agia Skepi Therapeutic Community – Organic Products

„Agia Skepi” – centrul de terapie pe termen lung pentru adulți este o organizație privată non-profit, fondată în 1999, care acordă asistență medicală persoanelor dependente de droguri/alcool și familiilor acestora, în regim de spitalizare sau în ambulatoriu. Obiectivul programului este abstinența – renunțarea definitivă la consumul de stupefiante și alcool. Din 1999, peste 800 de persoane au beneficiat de serviciile Agia Skepi. Organizația beneficiază de un ajutor guvernamental limitat, dar este sprijinită financiar de „Asociația Prietenilor Agiei Skepi“, care de câțiva ani se ocupă de strângerea fondurilor necesare susținerii comunității terapeutice. Ca parte a acestui program, membrii comunității exploatează un teren agricol și produc mai multe tipuri de alimente ecologice, printre care fructe, legume, lactate, ouă și pâine. Produsele sunt vândute prin intermediul marilor lanțuri de magazine din Nicosia și Limassol.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.