În Bulgaria, economia socială și antreprenoriatul social s-au bucurat de o promovare constantă în ultimii ani. Acest lucru s-a datorat potențialului pe care îl au întreprinderile sociale de a identifica soluții pentru rezolvarea problemelor societății, de a crea locuri de muncă durabile, de a favoriza angajabilitatea și integrarea socială și de a se mobiliza împotriva sărăciei și a excluziunii sociale.

Cadrul juridic bulgar nu oferă o definiție unanim acceptată a antreprenoriatului social. Normele care reglementează statutul și activitățile întreprinzătorilor sociali nu sunt încă suficient de clare. În ciuda lipsei unei legislații concrete, în Bulgaria există totuși organizaţii care desfășoară activități de antreprenoriat social și se declară a fi întreprinderi sociale.

Conceptul de Economie Socială Națională și întreprinderile sociale sunt definite după cum urmează:

  • Întreprinderea socială poate fi o organizație cooperatistă, o afacere sau o organizație înregistrată în temeiul legislației naționale, a cărei activitate vizează efecte sociale și umanitare și care își reinvestește profiturile pentru cauze sociale în favoarea comunității;
  • Întreprinderea socială este un business cu obiective sociale importante, al cărui surplus financiar este reinvestit în aceeași întreprindere sau în comunitate;
  • Antreprenorul social este o persoană care își mobilizează resursele și folosește oportunitățile apărute pentru a adresa nevoile sociale existente, prin dezvoltarea unei organizații puternice și durabile, înființate sub forma unei întreprinderi sociale;
  • Întreprinderea socială este o afacere creată pentru a dezvolta, finanța și implementa soluții pentru rezolvarea problemelor sociale, culturale sau de mediu, în beneficiul exclusiv al comunității.

În Bulgaria, principalele forme de antreprenoriat social acceptate prin lege sunt următoarele:

  • Organizațiile non-profit care pot desfășura în mod direct activități comerciale; acest tip de activitate economică le conferă ONG-urilor axate pe obiective sociale statutul de întreprinderi sociale;
  • Organizațiile cooperatiste care angajează persoane cu dizabilități și alte tipuri de organizații care oferă servicii sociale sau bunuri persoanelor vulnerabile sau defavorizate (dezavantajate sau marginalizate).

Întreprinderile sociale au capacitatea de a deveni parteneri de încredere ai autorităților, atât la nivel național, cât și la nivel local, putând ajuta la soluționarea cât mai rapidă a nevoilor sociale urgente. Pentru aceasta, dar și pentru crearea unui mediu economic cât mai propice dezvoltării antreprenoriatului social, este nevoie de noi modificări ale cadrului legislativ existent.

În vederea stimulării inițiativelor naționale de antreprenoriat social și inovare socială, statul bulgar a formulat câteva planuri strategice:

(1) Conceptul de Economie Socială Națională (2011) este un document strategic cheie, care stabilește cadrul politic în ceea ce privește antreprenoriatul social și economia socială în ansamblu. Acesta este susținut de planurile de acțiune pentru perioada 2014-2015 și 2016-2017.

(2) Strategia Națională pentru Tineret 2010-2020, adoptată de Consiliul de Miniștri, stipulează obligația statului bulgar de a promova antreprenoriatul social în rândul tinerilor și de a-i sprijini pe tot parcursul dezvoltării profesionale și activităților economice pe care aleg să le desfășoare.

(3) Strategia Națională de Reducere a Sărăciei și Promovare a Incluziunii Sociale 2020, a cărei prioritate este de a stimula ocuparea forței de muncă și creșterea veniturilor printr-o implicare activă a cetățenilor pe piața muncii. Printre măsurile-cheie propuse se numără promovarea inițiativelor de antreprenoriat social.

(4) Strategia pentru Angajarea Persoanelor cu Dizabilități 2011-2020, care urmărește să le ofere persoanelor cu dizabilități aflate la vârsta activă oportunitatea de a-și exercita profesia aleasă, pentru o mai bună calitate a vieții și o integrare completă în societate.

În ciuda măsurilor luate până în prezent, încă este nevoie de strategii naționale coerente și acțiuni concrete, care să stimuleze dezvoltarea întreprinderilor sociale și să le transforme în instrumente de incluziune socială și integrare pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, economia socială din Bulgaria încă găsește resurse de autosusținere și de adaptare la contextul social în care funcționează, iar rezultatele se pot vedea în povești de succes precum cele pe care vi le prezentăm în continuare:

NadEzhko Social Bakeries

Brutăriile sociale înființate de compania NadEzhko fac parte din Rețeaua de Brutării și oferă o combinație inovatoare de panificație ecologică, atelier de coacere interactiv și centru comunitar în care oamenii din toate categoriile sociale, grupurile excluse social și persoanele cu dizabilități se pot întâlni periodic pentru a prepara, a coace și a gusta din pâinea pe care o pregătesc împreună.

Compania vinde pâine și produse alimentare de calitate superioară și organizează evenimente unice pe piață (ateliere de brutărie; spectacolul „Teatrul firimiturilor“; ateliere de coacere a pâinii pe întuneric/legat la ochi, coordonate de nevăzători). Cele 10 metode unice de fabricare a pâinii ale NadEzhko au fost recunoscute pe plan internațional drept o nouă modalitate de terapie prin artă – „terapia cu pâine“. Brutăriile NadEzhko sunt o afacere în sistem de franciză socială și servesc drept centre comunitare și de integrare socială. Brutarii angajați și formați în cadrul companiei provin din rândul copiilor rămași orfani sau al persoanelor cu venituri mici și nevoi speciale. Aceștia dezvoltă abilități folositoare și pot deveni coordonatorii atelierelor colective de fabricare a pâinii.


Samaritans Association

Asociația Samaritenilor a fost creată în anul 1998, având ca principală misiune integrarea completă în societate a copiilor, tinerilor și familiilor dezavantajate din orașul Stara Zagora. Până în 2007, asociația a realizat peste 35 de proiecte și inițiative de sprijinire a copiilor și familiilor fără posibilități.

Asociația operează un centru de sprijin social și educațional pentru copiii defavorizați, centrul de criză „Casa Samariteanului“ și un complex de servicii sociale. Din 2003, Asociația Samaritenilor fabrică și comercializează produse și echipamente apicole pentru a putea susține financiar serviciile sociale furnizate prin intermediul asociației.


Synergia Foundation

Fundația Synergia a fost înființată la începutul anului 2015. În calitate de organizație nonguvernamentală care funcționează în beneficiul public, misiunea sa este de a îmbunătăți viața persoanelor cu deficiențe de vedere prin implementarea unor practici antreprenoriale sociale de succes și favorizarea dialogului și a interacțiunii dintre cetățeni, întreprinderi, stat și ONG-uri.

Fundația facilitează accesul la artă și promovează conceptul de inovație socială. Cu ajutorul angajaților și voluntarilor din rândul persoanelor cu deficiențe de vedere, Synergia încurajează ONG-urile și comunitatea de afaceri să își unească eforturile pentru a realiza activități de responsabilitate socială.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.