În următoarele scheme există îndrumări pentru mentori și metorați (discipoli sau persoane care primesc mentorat), care au fost extrase din teoria existentă și din discuții cu părțile interesate relevante. Instrucțiunile cuprind câteva sugestii generale privind specificul procesului de mentorat, inclusiv câteva sfaturi de comunicare, repere importante în relația de mentorat, precum și îndrumări privind îmbunătățirea acesteia.

Puteți printa acest ghid și chiar să îl îmbunătățiți cu propria experiență!


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.