Cadrul de competențe include descrieri ale scopului, cunoștințelor, abilităților și competențelor pe care fiecare mentor care furnizează servicii prin platformă trebuie să le dețină, precum și cele pe care fiecare discipol ar trebui să le posede și să și le dezvolte în mod continuu.

Cadrul de competențe este bazat pe:

  • formularea și principiile Cadrului european al calificărilor;
  • studii anterioare privind mentoratul și interacțiunile dintre mentori și mentorați;
  • focus grupurile care au avut loc în toate țările partenere, cu potențialii mentori și mentorați, utilizatori ai platformei.

Luați în considerare faptul că există diferențe în dobândirea și stăpânirea următoarelor cunoștințe, abilități și competențe. De asemenea, este important să rețineți că toate calitățile enumerate se dezvoltă în timpul procesului de îndrumare pentru ambele părți. Pentru mai multe informații pe această temă, puteți consulta INSTRUCȚIUNI pentru mentori și mentorați.This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.