Mentoratul reprezintă un proces de învățare, care implică construirea unei relații mutual avantajoase, personale și reciproce, concentrată pe obținerea de rezultate cu ajutorul sprijinului emoțional, ca element-cheie. [1]

Acest proces de învățare include atât mentorii, cât și mentorații și presupune dezvoltarea personală a acestora în diferite moduri. De cele mai multe ori, mentorii și persoanele mentorate lucrează mai bine atunci când iau în considerare abilitățile, cunoștințele și competențele necesare pentru ca procesul să funcționeze lin și cu atât mai benefic pentru ambele părți.

În secțiunea CADRU DE COMPETENȚE, mentorii și persoanele mentorate își pot verifica nivelul de cunoștiințe, abilități și competențe, precum și felul în care ar trebui să își stabiliească țelurile.

Pe de altă parte, INSTRUCȚIUNI oferă în linii mari atât sfaturi pentru persoanele mentorate, cât și pentru mentori/persoane cu statut de leadeeship.

[1] Koleva, D. (2015) Mentoring: Process, Guidelines and Programs. VUZF Publishing House, Sofia, Bulgaria. p. 33


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.