Impactul mentoratului poate fi descris în două moduri: ca un impact general asupra societăților și economiilor, și ca un impact specific asupra mentorilor și, respectiv, asupra discipolilor.

Această informație se bazează pe cercetarea din cartea “Mentoratul- Proces, îndrumări și programe” de către Assoc. Prof. Daniela Ilieva-Koleva, publicată în 2015.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.