Consorțiul MYNNOVA este format din 5 organizații parteneri  (2 ONG-uri, 1 universitate, 1 centru de tineret și 1 centru de formare profesională) din 5 țări membre UE (România, Slovenia, Germania, Bulgaria, Cipru). În continuare vă prezentăm cele cinci organizații, precum și atribu țiile și competențele lor specifice în cadrul proiectului MYNNOVA:

Junior Achievement (Romania)  – Coordonator

Junior Achievement (JA) România a fost fondată în anul 1993 şi este parte a JA Worldwide SUA şi JA Europe. JA România este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie antreprenorială, financiară și de orientare profesională din România. JA RO implementează în mod gratuit programe internaționale, valorificând educația formală și oferind tinerilor experiențe reale din mediul economic, dedicate tuturor categoriile de vârstă, de la învățământul primar la cel universitar. Programele JA de tip „learning by doing” se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale şi comunitatea de afaceri și aduc în România o componentă de învățare practică și metode inovatoare pentru profesori, ajutându-i pe tineri să-și dezvolte atât aptitudinile de lucru în echipă, abilitățile de leadership și comunicare, cât și creativitatea.

JA România este coordonatorul proiectului MYNNOVA și principalul partener în derularea Activității 1: „Management și coordonare“ și a Activității 6: „Diseminare și exploatare“.


Celje Youth Centre (Slovenia) – Partener

Celjski Mladinski Center – Centrul de tineret Celje – este o organizație non-profit, înființată de Primăria din Celje, Slovenia. Misiunea organizației este să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor care doresc să aibă un loc în care să se întâlnească, să desfășoare activități recreative sau creative și să deprindă abilități noi. Centrul de tineret Celje le oferă tinerilor un mediu plăcut și creativ, în care aceștia pot dobândi competențele necesare pentru o viață independentă și o participare activă la dezvoltarea societății.

În cadrul MYNNOVA, Centrul de tineret Celje este principalul partener în derularea Activității 3: „Formarea mentorilor“.


priME Academy (Germany) – Partener

Academia PriME este un IMM privat, dedicat elaborării și implementării de seminarii, ateliere de lucru, programe de consiliere și îndrumare pentru consolidarea abilităților antreprenoriale și manageriale. Obiectivele Academiei sunt îmbunătățirea atitudinii antreprenoriale a participanților și implementarea unor practici educaționale inovative în vederea unei creșteri economice sustenabile și creării de noi locuri de muncă. Echipa Academiei este formată din profesioniști cu o experiență îndelungată în domeniul inovării.

În cadrul MYNNOVA, Academia priME este partener principal în derularea Activității 5: „Consilierea tinerilor antreprenori“.


Law and Internet Foundation (Bulgaria) – Partener

Law and Internet Foundation este un ONG și centru de cercetare din Bulgaria, care inițiază și desfășoară activități de cercetare științifică și aplicată, dar și programe educaționale și proiecte de susținere a noilor tehnologii, a antreprenoriatului social, a mentoratului și a transferului de cunoștințe în beneficiul studenților și tinerilor cercetători. În ultima vreme, activitățile organizației s-au axat pe punerea în aplicare a Strategiei UE pentru o creștere economică eficientă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu accent pe inovare, dezvoltarea mediului digital și introducerea noilor tehnologii în ​​sectorul public și în cel privat.

În cadrul MYNNOVA, Law and Internet Foundation este partener principal în derularea Activității 2: „Dezvoltarea platformei de mentorat online Euromentor.eu“.


University of Nicosia (Cyprus) – Partener

Universitatea din Nicosia (UNic), parte a EDEX-Educational Excellence Corporation Ltd., este cea mai mare universitate privată din Cipru, cu peste 5.500 de studenți din întreaga lume. Este un institut de învățământ superior independent, ai cărui studenți au acces la o gamă largă de programe educaționale. Universitatea din Nicosia urmărește excelența în predare, învățare și cercetare, într-un mediu academic în continuă evoluție.

În cadrul MYNNOVA, Universitatea din Nicosia este partener principal în Activitatea 4: Pilotarea platformei de mentorat.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.