În continuare, vă prezentăm un rezumat al reacțiilor și rezultatelor obținute până acum ca urmare a implementării proiectului MYNNOVA.

  • Platforma Euromentor a fost creată și lansată în limba engleză și în alte cinci limbi ale unor state membre ale Uniunii Europene: bulgară, germană, greacă, română și slovenă. Platforma de mentorat poate fi accesată și utilizată de orice tânăr antreprenor sau inovator social din Europa.
  • Proiectul a dus la creșterea nivelului de conștientizare și competențe în ceea ce privește antreprenoriatul social și serviciile de mentorat al tuturor persoanelor implicate (inovatori sociali elevi, studenți sau tineri profesioniști).
  • Mentorii și colaboratorii din cele cinci organizații partenere au declarat că acest program i-a ajutat să-și sporească nivelul de înțelegere, cunoștințe și abilități în domeniul antreprenoriatului social și al mentoratului online pentru tineri, motivându-i să inițieze și alte colaborări internaționale.
  • Alți participanți la activitățile proiectului MYNNOVA (coordonatori ai unor programe educaționale pentru tineri, dezvoltatori ai altor platforme de antreprenoriat sau reprezentanți ai comunităților de mentorat) au mărturisit că datorită acestui program au putut să înțeleagă mai bine aspectele metodologice și utilitatea serviciilor de mentorat online pentru tinerii inovatori sociali, pe care le-au perceput ca pe un „accelerator” de noi și strălucite idei antreprenoriale, atât în plan național, cât și la nivel european.
  • Recomandările strategice ale MYNNOVA facilitează o mai bună înțelegere din partea organelor decizionale naționale și ale UE în ceea ce privește necesitatea sprijinirii ecosistemelor de inovație socială. Pe lângă metodele, bazate pe dovezi, de înlesnire, susținere și promovare a proiectelor de mentorat online, MYNNOVA pune la dispoziția factorilor de decizie o imagine detaliată a nevoilor generațiilor actuale și viitoare de tineri inovatori sociali, precum și soluțiile de adresare a acestora.
  • Versiunea în limba română a documentului – Politici și recomandări MYNNOVA.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.