Platforma Euromentor este dezvoltată în cadrul proiectului – „Platformă de mentorat pentru tinerii inovatori sociali“ (MYNNOVA), finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +.

MYNNOVA – în parteneriat cu 5 organizații din 5 țări membre UE – are ca scop educarea, prin mentorat, a tinerilor inovatori sociali din țările partenere și din restul Europei, pe baza următoarelor strategii:

După îndeplinirea acestui set de obiective, MYNNOVA va continua să sprijine tinerii antreprenori sociali prin dezvoltarea și actualizarea permanentă a platformei și rețelelor sociale.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.