Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, cei cinci parteneri ai MYNNOVA și-au propus să parcurgă următoarele etape:

  • Lansarea platformei Euromentor atât în limba engleză, cât și în limbile țărilor partenere. Platforma Euromentor se dorește a fi un instrument accesibil și disponibil gratuit, prin care puteți beneficia de servicii de mentorat la cele mai înalte standarde de profesionalism, oferite de antreprenori și specialiști cu experiență, bucuroși să își dedice o parte din timpul lor pentru a vă împărtăși din experiența personală. Puteți accesa limba dorită utilizând bara de mai sus sau făcând clic pe unul dintre următoarele drapele: 
  • Lansarea rețelelor sociale pentru proiectul MYNNOVA și platforma Euromentor. Conturile de  și  au fost deja create, dar partenerii MYNNOVA au în vedere și alte canale de socializare, pentru a facilita și mai mult comunicarea dintre mentori și tinerii antreprenori sociali.
  • Participarea la diferite evenimente în vederea prezentării proiectului. Toți partenerii se implică în selectarea evenimentelor – naționale și internaționale – la care să participe pentru a promova platforma Euromentor în rândul tinerilor antreprenori sociali care doresc să beneficieze de aceasta. Pentru mai multe informații despre prezența la evenimentele viitoare, vă rugăm să consultați pagina noastră de Știri și evenimente.
  • Realizarea de focus grupuri cu părțile interesate. Partenerii contactează tinerii din țările lor pentru a obține feedback legat de competențele mentorilor și ale persoanelor mentorate, precum și de structura și funcționalitățile platformei Euromentor (rezultatele acestor sondaje pot fi consultate în cadrul secțiunii Cadrul de competențe).
  • Organizarea unui training comun pentru 5 reprezentanți ai organizațiilor partenere, care sunt instruiți să furnizeze servicii de mentorat online utilizând platforma Euromentor. Trainingul în comun asigură același nivel de pregătire pentru tot personalul partener și are ca scop dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților necesare pentru desfășurarea activităților de consultanță în domeniul inovării și antreprenoriatului social.
  • Pilotarea platformei și formarea mentorilor în vederea oferirii de consultanță online. Aceste activități sunt menite să sporească nivelul de instruire al mentorilor și să îmbunătățească funcționalitățile platformei și experiența utilizatorilor. Și dumneavoastră puteți deveni parte din rețeaua de mentorat online, fie ca mentor, fie în calitate de persoană mentorată!
  • Stabilirea orientărilor generale în ceea ce privește dezvoltarea conceptului de inovare socială și informarea factorilor de decizie și a părților interesate. Orientările generale vor constitui un temei pentru continuarea dezbaterilor privind facilitarea inovării sociale în vederea adresării provocărilor societale din Europa. Orientările generale vor reflecta: experiența dobândită în cadrul sesiunilor de mentorat din stadiul pilot și din etapa de pregătire a tinerilor antreprenori pentru a deveni mentori; comunicarea continuă, pe tot parcursul proiectului, cu grupurile țintă și alte părți interesate. Odată finalizate, orientările generale vor putea fi accesate în cadrul secțiunii rezultatele proiectului.
  • Organizarea unei Conferințe internaționale. Conferința va avea loc la București (România), în septembrie 2018. Evenimentul va dura o zi, iar principala temă de discuție o va constitui contribuția serviciilor de mentorat online la dezvoltarea inovației sociale pe plan național și european. De asemenea, Conferința va fi un prilej pentru promovarea platformei Euromentor și prezentarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării proiectului.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.