Στη Ρουμανία, η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει διάφορες μορφές οργάνωσης, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις αλληλασφάλισης, οι ενώσεις, τα ιδρύματα, οι ΜΚΟ κλπ.
Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, το Ρουμάνικο Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2015 τον νόμο για την κοινωνική οικονομία (αριθ.219) με τη μεθοδολογία και τους μηχανισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2016. Η νομοθεσία αποσκοπεί στη ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας και θεσπίζει μέτρα για την προώθηση και την υποστήριξη της. Επίσης, ο νόμος ρυθμίζει τους όρους πιστοποίησης από τις δημόσιες αρχές των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εισαγωγής. Το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του είναι το Υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που οργανώνονται ανεξάρτητα από τον δημόσιο τομέα, με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση γενικού ή κοινοφελούς ενδιαφέροντος, αυξάνοντας το επίπεδο απασχολησιμότητα των ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες ή / και την παραγωγή και την προμήθεια αγαθών ή / και υπηρεσιών. Η κοινωνική οικονομία βασίζεται σε εθελοντική και αλληλέγγυα ιδιωτική πρωτοβουλία, με υψηλό βαθμό αυτονομίας και ευθύνης και περιορισμένη κατανομή των κερδών στους μετόχους.
Ο νόμος περιγράφει αρκετούς μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για να πιστοποιήσουν τις οργανωτικές μορφές κοινωνικής οικονομίας (πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση και σήμα) και νέες οργανωτικές και θεσμικές δομές ( διαμερίσματα κοινωνικής αυτονομίας).
Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές θα έχουν αντίκτυπο στις κλασσικές οντότητες της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, ενώσεις, πιστωτικές ενώσεις, συνδικάτα ελαχίστων υπαλλήλων και συνταξιούχων).
Εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία δήλωσαν ότι ο νόμος αριθ. 219/2015, περιορίζει τον τομέα δράσης της κοινωνικής οικονομίας στην ένταξη της αγοράς εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες, σε αντίθεση με το παγκόσμιο καθολικό νόημα της κοινωνικής οικονομίας, που θεωρεί ότι μια οικονομική δραστηριότητα διεξάγεται με σεβασμό των διαφόρων κοινά αντιληπτών κριτηρίων. Ο παρών νόμος προσανατολίζει την κοινωνική οικονομία, προς τους συμπληρωματικούς μηχανισμούς των κοινωνικών υπηρεσιών στους οποίους θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τα μέλη των ευάλωτων ομάδων.
Η κοινωνική οικονομία, από την άποψη του νόμου, αφήνει πίσω, σχεδόν αδιαμφισβήτητα, την ιδέα του ατομικού ακτιβισμού που συνδυάζει αποτελεσματικά τις ατομικές και συλλογικές ευθύνες (Romeo Asiminei) “ Ο Nόμος για την κοινωνική οικονομία. Από το νομοθετικό στο θεωρητικό πλαίσιο”, Social Alternatives magazine, 2016.
Επομένως, το δημόσιο πλαίσιο και η νομοθεσία στη Ρουμανία δεν συνδέονται πλήρως με αποδεκτές απόψεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και καθίσταται σαφές ότι απαιτείται πιο σημαντική και συνεκτική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον της Ρουμάνικης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Κάποια θετικά παραδείγματα πρακτικών και εμπνευσμένων κοινωνικών επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν στη Ρουμανία:

The Travelling Book Foundation

Από τις 5,300 βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία στη Ρουμανία, μόνο λίγες προσφέρουν τεχνολογία-φιλική προς τα άτομα με αναπηρία για να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 90,000 πολιτών με προβλήματα όρασης.

Η Cartea Calatoare φτιάχνει βιβλία ακοής με τη μέθοδο DAISY (Digital Accessible Information System) ώστε να επιτρέπεται στα άτομα με προβλήματα όρασης να απολαμβάνουν την ανάγνωση στις τοπικές βιβλιοθήκες, όπως και κάθε άλλο ανεξάρτητο άτομο.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην κοινωνία και την ευκολότερη πρόσβαση τους σε πληροφορίες, εκπαίδευση και απασχόληση.  Οι υπηρεσίες της οργάνωσης προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης που πρέπει να ενημερώνονται σε οποιοδήποτε πεδίο και να λαμβάνουν κάθε είδους εκπαίδευση.


MamaPan Bakery

Η κοινωνική επιχείρηση MamaPan ξεκίνησε ως έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας και προσφέρει θέσεις εργασίας στο αρτοποιείο σε ανύπαντρες μητέρες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, πλήττονται από φτώχεια, ή κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Το οικονομικό κέρδος που αποκτάται από την πώληση των προϊόντων αρτοποιίας εκπληρώνει την κοινωνική αποστολή της επιχείρησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Η κοινωνική επιχείρηση της MamaPan επενδύει στην επίτευξη οικονομικής επίδοσης, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψιν τους εργαζόμενους και τους πελάτες.


The cloth workshop

Η Ένωση Viitor Plus Association (κοινωνική ΜΚΟ www.viitorplussro) δημιούργησε το ‘Atelierul de panza ως προστατευόμενη επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, η οποία αποκαλείται «προστατευόμενη μονάδα» (30% του προσωπικού είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει ειδική εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας).

Το κατάστημα ανακυκλώνει τα υφάσματα για να παράγει εξατομικευμένες σακούλες, μολύβια, καλύμματα για βιβλία, φακέλους για φορητούς υπολογιστές κ.λπ. που δημιουργούνται από φυσικό βαμβάκι ή υφαντικά απόβλητα που μπορούν να προσαρμοστούν αναλόγως.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.