Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Πολιτικής MYNNOVA είναι έτοιμες!

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Πολιτικής MYNNOVA είναι έτοιμες!

Οι πλατφόρμες και οι υπηρεσίες καθοδήγησης είναι τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις μελλοντικές γενιές νέων επιχειρηματιών και όσων ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία να επιδιώξουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη υλοποίηση των ιδεών τους. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες (MYNNOVA_Policy_Guidelines_GR) και τα συνοδευτικά έγγραφα, η Ανάλυση Χάσματος (Gap Analysis) και το Πλαίσιο Προσόντων (Competences Framework) MYNNOVA, συνενώνουν ένα σύνολο πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην

Read More

Τελική Συνάντηση του έργου MYNNOVA

Τελική Συνάντηση του έργου MYNNOVA

Στις 14 – 15 Ιουνίου 2018 έλαβε χώρα στη Λευκωσία (Κύπρος) η Τελική Συνάντηση του έργου MYNNOVA. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους πέντε εταίρους να συζητήσουν για τη συνολική πορεία του Έργου, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τα τελικά παραδοτέα και την πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας καθοδήγησης, καθώς επίσης και για την προγραμματισμένη προβολή του Έργου, τις διαδικασίες αξιολόγησης και

Read More