Στην πλειοψηφία των παραδοσιακών ορισμών της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, η έννοια είναι η συνεχής διαδικασία που συνεπάγει την εδραίωση σταθερών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ενός παλαιότερου, πιο έμπειρου και αρμόδιου εμπειρογνώμονα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο (γνωστός ως Μέντορας) και ενός νεότερου, λιγότερο ενημερωμένου ατόμου (ο Συμβουλευόμενος). Ο πρωταρχικός στόχος της όλης σχέσης είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευμένου ατόμου, αξιοποιώντας ένα διαφοροποιημένο σύνολο εργαλείων όπως τη μεταφορά γνώσης, την προσωπική Συμβουλευτική Υποστήριξη, την καθοδήγηση και τη συνεχή ανατροφοδότηση.

Μια πολύ δημιουργική περιγραφή της διαδικασίας παρέχεται από τον Gehrke ο οποίος εξηγεί την έννοια μέσω του πρίσματος μιας διαδικασίας δώρησης.  Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση θεωρείται ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και κατευθύνεται προς τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δυνατοτήτων του Συμβουλευόμενου και την επέκταση της νοοτροπίας του.  Η δημιουργία του «δώρου» γίνεται αντιληπτή ως μια αυστηρή και προσεκτικά προγραμματισμένη διαδικασία που περιλαμβάνει ένα μετασχηματιστικό στοιχείο για τον Καθοδηγούμενο, και ενεργεί ως μετασχηματιστής παραδειγμάτων για τη συνολική ανάπτυξη και το όραμα της ζωής του ατόμου που καθοδηγείται.  Η λογική πίσω από αυτή την πορεία δράσης λέγεται ότι περνάει από πολλές σημαντικές φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσεκτικής δημιουργίας του δώρου, ακολουθούμενη από το μετασχηματιστικό στάδιο της μεταφοράς σοφίας, γνωστό ως «στάδιο αφύπνισης» (awakening phase), και στο τέλος το στάδιο της ευεργετικής αλλαγής στη νοοτροπία του Καθοδηγούμενου, που οδηγεί σε μια αδιάκοπη επιθυμία να «μεταβιβάσει το δώρο» της γνώσης σε άλλους.  Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται στην επαγγελματική ανάπτυξη και συμπεριφορά, αλλά είναι μάλλον προσανατολισμένη προς τη συγχώνευση της προσωπικής ανάπτυξης και της προόδου με τις επιδόσεις στην εργασία, και η διαδικασία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης έχει αποδειχθεί ωφέλιμη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και κοινοτικών πεδίων.  Ανεξαρτήτως της φυσικής ρύθμισης, η Συμβουλευτική Καθοδήγηση θεωρείται ότι συνεισφέρει ουσιαστικά στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα και είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή της βιώσιμης  ταυτότητας και της θετικής εικόνας του ατόμου.  Η ουσία της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης έχει εξαχθεί μέσω των πολλών ορισμών και περιγραφών των δραστηριοτήτων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα:

ΕΙΔΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια και οι πρακτικές της καθοδήγησης έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής τους ώστε να περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργιών και να παρέχουν πρόσθετα οφέλη στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων.  Ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης και της αυξημένης κοινωνικοποίησης των σύγχρονων ανθρώπων, έχουν εισαχθεί ορισμένα νέα είδη Συμβουλευτικής Καθοδήγησης που συνυπάρχουν με τα παραδοσιακά  μοντέλα.

Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Euromentor, μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα είδη Συμβουλευτικής Καθοδήγησης σε διάφορα στάδια και σε διαφορετικό εύρος:

  • Περίσταση (situational): Με βάση τα πεδία ειδίκευσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης από τους μέντορες, καθώς και τα προβλήματα τα οποία συναντάτε
  • Συνάδελφοι (peer): μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της πλατφόρμας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους πιθανούς και υπάρχοντες κοινωνικούς επιχειρηματίες, να ανταλλάξετε ιδέες, εμπειρίες κλπ.
  • Τυπικός (formal): δομημένη σε μορφή μαθημάτων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
  • Άτυπος (informal): που μπορεί να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου στην πλατφόρμα
  • Ομάδα (group): μέσω των ρυθμίσεων Φόρουμ
  • Ανταλλαγή (reverse): ο μέντορας θα το αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων, και πρακτικών
  • Και φυσικά, ως πλαίσιο για όλα, η διαδικτυακή Συμβουλευτική Καθοδήγηση!

Ανακαλύψτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και απολαύστε τα οφέλη της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στον πίνακα Impact!

Αυτές οι πληροφορίες είναι βασισμένες στην έρευνα του βιβλίου “MentoringProcess, Guidelines and Programs”  της Assoc. Prof. Daniela IlievaKoleva, δημοσιευμένο το 2015.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.