Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση είναι μια εκ προθέσεως διαδικασία που ενθαρρύνει την ανάπτυξη του Καθοδηγούμενου με στόχο της πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση είναι επίσης μια διορατική διαδικασία κατά την οποία η σοφία του μέντορα αποκτάται και εφαρμόζεται από τον δικαιούχο.

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να δείτε τη διαδικασία Λήψης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.  Ένα πιο επίσημο θέμα συζητείται λίγο πιο κάτω, αλλά πριν από αυτό, μπορείτε να δείτε τη γεωργική αναλογία της διαδικασίας.

Γεωργική Αναλογία της μεθόδου Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Αυτό το μοντέλο Συμβουλευτικής Καθοδήγησης παρουσιάζεται από τον Zachary που εφάρμοσε μια γεωργική αναλογία για να παρουσιάσει πως οι φάσεις της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.  Οι σχέσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης προχωρούν μέσα από μια προβλέψιμη φάση, η κάθε μια χτίζοντας την προηγούμενη φάση για να διαμορφώσει μια αναπτυξιακή αλληλουχία:

Αξίζει να κρατήσουμε αυτό το μοντέλο στο νου μας, καθώς πολλές φορές οι σχέσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης μπορούν να εμφανιστούν ως ολοκληρωμένες, μόνο για να μετατραπούν σε μια νέα μορφή και για τις δυο πλευρές.

Ηθελημμένη διαδικασία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιο γραμμική διαδικασία. Θα μπορούσε να σχετίζεται με το αντανακλαστικό μοντέλο στο οποίο η Συμβουλευτική Καθοδήγηση θεωρείται ως μια εκ προθέσεως και διορατική διαδικασία που παρέχει μια ισχυρή εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης, τόσο για το μέντορα όσο και για τον Συμβουλευόμενο. Περαιτέρω, οι συγγραφείς Wong και Premkumar περιγράφουν τη διαδικασία σχέσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης ως αποτελούμενη από τέσσερα στάδια: το στάδιο έναρξης, το στάδιο καλλιέργειας, το στάδιο διαχωρισμού και το στάδιο επαναπροσδιορισμού.
Ένας οδηγός για Μέντορες και Συμβουλευόμενους που αναπτύχθηκε από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω, παρουσιάζει τη διαδικασία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης σε τέσσερα στάδια έναρξης, καλλιέργειας, διαχωρισμού και επαναπροσδιορισμού.

Στο στάδιο έναρξης (initiation stage) δυο άτομα συνάπτουν μια σχέση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη διατύπωση της σχέσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης. Για άτυπη Συμβουλευτική Καθοδήγηση, η διαδικασία αντιστοίχισης πραγματοποιείται μέσω επαγγελματικών ή κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ πιθανών Μεντόρων και Συμβουλευόμενων. Οι πιθανοί Καθοδηγούμενοι επιδιώκουν την αναζήτηση πεπειραμένων, επιτυχημένων ανθρώπων τους οποίους σέβονται, θαυμάζουν και αντιλαμβάνονται ως πρότυπα. Οι πιθανοί Μέντορες αναζητούν ταλαντούχους ανθρώπους που μπορούν να τους παρέχουν συμβουλές. Η έρευνα σχετικά με τη Συμβουλευτική Καθοδήγηση, ορίζει αυτό το στάδιο ως μια περίοδο κατά την οποία ένας πιθανός Καθοδηγούμενος αποδεικνύει ότι αξίζει την προσοχή και το χρόνο του Μέντορα. Και τα δυο μέρη επιδιώκουν μια θετική, ευχάριστη σχέση που θα επικυρώνει τον επιπλέον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται σε μια διαδικασία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.
Το στάδιο της καλλιέργειας (cultivation stage) είναι το κύριο στάδιο της μάθησης και της ανάπτυξης. Υποθέτοντας ένα επιτυχημένο στάδιο έναρξης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, ο Συμβουλευόμενος μαθαίνει από τον Μέντορα. Δυο ευρείες λειτουργίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης βρίσκονται στο αποκορύφωμα τους κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Ο σκοπός που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία συχνά εμφανίζεται αρχικώς όταν ο Μέντορας καθοδηγεί τον Καθοδηγούμενο πως θα εργάζεται αποτελεσματικά και μεθοδικά. Η ψυχοκοινωνική λειτουργία αναδύεται αφού ο Μέντορας και ο Καθοδηγούμενος έχουν δημιουργήσει μια διαπροσωπική σχέση. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο Μέντορας αποδέχεται και επιβεβαιώνει την επαγγελματική ταυτότητα του Συμβουλευόμενου και η σχέση ωριμάζει σε μια ισχυρή φιλία. Το στάδιο της καλλιέργειας είναι κανονικά θετικό τόσο για τον Μέντορα όσο και για τον Συμβουλευόμενο. Ο Μέντορας διδάσκει στον Καθοδηγούμενο πολύτιμα μαθήματα που αντλήθηκαν από την εμπειρία και την επάρκεια του Μέντορα. Ο Καθοδηγούμενος μπορεί επίσης να διδάξει στον Μέντορα πολύτιμα μαθήματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, νέες μεθοδολογίες, και τους αναδυόμενους τομείς στον κλάδο που τους αφορά.
Το στάδιο διαχωρισμού (separation stage) περιγράφει σε μεγάλο βαθμό το τέλος μιας σχέσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης. Η σχέση μπορεί να τελειώσει για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός όπου ο Καθοδηγούμενος μπορεί να θέλει να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη ταυτότητα, ή ο Μέντορας μπορεί να αποφασίσει ότι ήρθε η κατάλληλη ώρα όπου ο Καθοδηγούμενος μπορεί να συνεχίσει μόνος του. Εάν το τέλος της σχέσης δεν είναι αποδεκτό και από τα δυο μέρη, αυτό το στάδιο μπορεί να είναι αγχωτικό, με το ένα μέρος να μην αποδέχεται την απώλεια. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του Μέντορα και του Καθοδηγούμενου, όταν μόνο το ένα μέλος θέλει να διακόψει τη σχέση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.

Στο στάδιο επαναπροσδιορισμού (redefinition stage), τόσο ο Μέντορας όσο και ο Καθοδηγούμενος, συνειδητοποιούν ότι η σχέση τους θα μπορούσε να συνεχιστεί, αλλά ότι δε θα είναι η ίδια με τη σχέση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης. Εάν τα δυο μέρη διαπραγματευτούν επιτυχώς μέσω του σταδίου διαχωρισμού, η σχέση που υπήρχε μεταξύ τους μπορεί να εξελιχθεί σε συλλογική σχέση ή κοινωνική φιλία. Σε αντίθεση με το στάδιο της καλλιέργειας, η εστίαση της σχέσης δεν είναι πλέον μόνο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του Καθοδηγούμενου. Ο πρώην Μέντορας μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης με νέους Συμβουλευόμενους. Ομοίως, ο πρώην Συμβουλευόμενος μπορεί να μετατραπεί σε Μέντορα σε άλλα άτομα.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.