Τα προγράμματα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης παρέχουν ανθρώπους, και για τους σκοπούς της ακόλουθης πλατφόρμας, συγκεκριμένα νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες, με μια δομημένη ευκαιρία να βρουν Μέντορες ή καθοδηγούμενους, καθώς και Καθοδήγηση για τη διαδικασία από την άποψη υποδομής, της μορφής του σχεδιασμού και των εργαλείων.  Τα προγράμματα καθοδήγησης είναι το σημείο εκκίνησης για πολλές σχέσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, η αρχή ενός περιπετειώδους ταξιδιού και η Euromentor είναι πρόθυμη να το κάνει αυτό για σένα!

Είναι σημαντικό τα προγράμματα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης να δημιουργούνται για την ευκολία των συμμετεχόντων. Από αυτό το σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε και να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες συμβουλές για τις καλές τεχνικές οργάνωσης προγραμμάτων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.