Η συνεργασία MYNNOVA ενώνει 5 οργανισμούς (2 NGOs, 1 πανεπιστήμιο, 1 κέντρο νέων, και μια εκπαιδευτική εταιρεία) από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Σλοβενία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος).  Ο οργανισμός και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ικανότητες του που σχετίζονται με τη MYNNOVA είναι οι εξής:

Junior Achievement (Romania)  – συντονιστής

Από την ίδρυση του το 1993,  ο οργανισμός Junior Achievement (JA) Romania, μέλος της JA Worldwide και JA Europe, είναι ο μεγαλύτερος καιπιο δυναμικός οργανισμός  στη Ρουμανία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα εφαρμοσμένα οικονομικά και την επιχειρηματικότητα αλλά και άλλες δεξιότητες χρήσιμες για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στη σύγχρονη αγορά εργασίας.  Ο οργανισμός JA Romania αναπτύσσει δωρεάν διεθνή προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν στους μαθητές όλων των επιπέδων και τους φοιτητές μαθησιακές εμπειρίες από την πραγματική ζωή.

Tα προγράμματα πρακτικής εκμάθησης του  JA Romania, υποστηρίζονται από μέντορες από ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Εκπαίδευσης ( Υπουργείο Παιδείας),  προσεγγίζουν πρακτικά τη μάθηση, παρέχουν καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας και βοηθούν τους νέουςνα αναπτύξουν ηγετικές και επικονωνιακές δεξιότητες και και δεξιότητες δημιουργικότητας και ομαδικής εργασίας.

Στη MYNNOVA, ο οργανισμός JA Romania δεν είναι μόνο ο συντονιστής του προγράμματος, αλλά και  ο βασικός εταίρος στην Δραστηριότητα 1 (Activity 1): Διαχείριση και συντονισμός, αλλά και ο συντονιστής για την Δραστηριότητα 6 (Activity 6): Διάδοση και εκμετάλλευση.


Celje Youth Centre (Slovenia) – εταίρος

Το Κέντρο Νεότητας Celjski Mladinski της Σλοβενίας, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από το Δήμο του Celje στη Σλοβενία.  Όραμά του είναι να αποτελέσει έναν οργανισμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ανθρώπων μελλοντικά και θα προωθεί την κοινωνικοποίηση, τη διασκέδαση, τη δημιουργία και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.  Αποστολή του Κέντρου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν ικανότητες για καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία και ανεξαρτησία με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Στο MYNNOVA το κέντρο νεότητας Celjie είναι ο συντονιστής στη Δραστηριότητα 3 (Activity 3): Εκπαιδεύοντας τους συμβούλους νέων.


priME Academy (Germany) – εταίρος

Η Ακαδημία priME AG είναι μια ιδιωτική ΜμE, που ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και επιμορφώσεων καθώς και με την παροχή καθοδήγησης για την ενίσχυση των επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων.  Σκοπός της Ακαδημίας είναι να βελτιώσει την επιχειρηματική στάση των συμμετεχόντων όσο αφορά στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, καθώς και την εφαρμογή καινοτομιών στην πρακτική της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.  Η ομάδα της Ακαδημίας αποτελείται από υψηλών προδιαγραφών επαγγελματίες και έμπειρους ειδικούς στον τομέα της ανάπτυξης της καινοτομίας.

Στο MYNNOVA η Ακαδημία priME είναι ο συντονιστής  στη Δραστηριότητα 5 (Activity 5): Εκπαιδεύοντας νέους επιχειρηματίες στη διαδικτυακή λήψη συμβουλών


Law and Internet Foundation (Bulgaria) – εταίρος

To Ίδρυμα Δικαίου και Διαδικτύου (Law and Internet Foundation) είναι ΜΚΟ και Ερευνητικό Κέντρο στη Βουλγαρία. Διοργανώνει και υποστηρίζει δραστηριότητες για την εφαρμογή επιστημονικών και εφαρμοσμένων ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και έργων στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της τεχνολογικής ανάπτυξης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της μεταφοράς γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης για σπουδαστές και νέους ερευνητές.  Πρόσφατα η δράση του οργανισμού εστιάζει στη στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτομίες και την ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο MYNNOVA το ίδρυμα Law and Order Foundation είναι ο συντονιστής για τη Δραστηριότητα 2 (Activity 2): Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λήψης συμβουλών- Euromentor.eu


University of Nicosia (Cyprus) – εταίρος

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia) Κύπρος – συνεργάτης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNic), μέλος του EDEX- Educational Excellence Corporation Ltd, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περισσότερους από 5500 φοιτητές.  Είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σε φοιτητές από όλο τον κόσμο.  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση μέσα από την έρευνα και την  υψηλών προδιαγραφών διδασκαλία, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που βελτιώνεται συνεχώς το.

Στο σχέδιο MYNNOVA το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο συντονιστής για τη Δραστηριότητα 4 (Activity 4): Πιλοτική συμβουλευτική υποστήριξη.

 


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.