Η πλατφόρμα “Euromentor” προσφέρει στους νέους που φιλοδοξούν να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα , μια ευέλικτη και ελεύθερης πρόσβασης ποιοτική συμβουλευτική στήριξη. Η στήριξη παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους νέων, επιχειρηματίες και έμπειρους επαγγελματίες, που πρόθυμα μοιράζονται τον χρόνο και τις γνώσεις τους.  Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να έρθετε σε επαφή με άτομα που επιθυμούν να σας βοηθήσουν  για τη δημιουργία αξιόλογων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Για τη δική σας ευκολία, η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών:

Σύντομη επεξήγηση της έννοιας της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring), ιστορική αναδρομή, διαδικασίες καθοδήγησης και έρευνες που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο που έχει σε αυτούς που λαμβάνουν ή προσφέρουν καθοδήγηση

Πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε όλες τις χώρες-εταίρους (Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Ρουμανία, και Σλοβενία), καθώς και βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας που ακολουθούνται στις χώρες αυτές

Πλαίσιο ικανοτήτων και κατευθυντήριες γραμμές για μέντορες και καθοδηγούμενους, με στόχο την πιο αποτελεσματική εμπλοκή και των δύο πλευρών στη διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης.

Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα, να κάνετε εγγραφή και να αξιολογήσετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας. Οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοι νέων και οι υπόλοιποι εθελοντές μέντορες θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας της κοινωνικής σας επιχείρησης, να κάνετε τον κόσμο καλύτερο, και να κάνετε τον εαυτό σας καλύτερο επιχειρηματία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την κοινότητα Euromentor, μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  , ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Μοιραστείτε τις ιστορίες σας, λάβετε στήριξη, και γίνετε και εσείς μέντορας!

Η κοινότητα Euromentor έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας  μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας, και έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος MYNNOVA.

Το πρόγραμμα MYNNOVA υλοποιείται υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών: Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας).


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.