Препоръки за политики в областта на социалното предприемачество

Препоръки за политики в областта на социалното предприемачество

В рамките на проекта „Менторска платформа за млади социални иноватори“ (MYNNOVA) бяха разработени Препоръки за политики в областта на социалното предприемачество. Предложените насоки обединяват набор от информация и данни относно състоянието на социалното предприемачество и социалните иновации в петте партньорски страни и в цяла Европа, набор от съществуващи добри практики, както и редица препоръки, които съответстват на текущото развитие на

Read More

Финална среща по проекта MYNNOVA

Финална среща по проекта MYNNOVA

На 14 и 15 юни 2018г. бе проведена финалната работна среща по проекта MYNNOVA в Никозия, Кипър. Събитието предостави възможност петте партньорски организации да обсъдят напредъка по проектния план, резултатите от изминалата работа, финализирането на интелектуалните продукти и пилотирането на менторската платформа, както и разпространението на резултатите и стратегии за устойчивост на проекта. Фондация „Право и Интернет“ бе представлявана от

Read More

Получете менторство в пилотната програма на Euromentor!

Получете менторство в пилотната програма на Euromentor!

Фондация „Право и Интернет“ Ви кани да станете ключова част от проекта MYNNOVA като се включите в пилотната програма на платформата. Ако се интересувате от социално или друго предприемачество и ще се зарадвате на помощ и наставление от опитни ментори; ако имат бизнес идея или искате да развиете собствен бизнес или социално предприятие; ако търсите съвет и подкрепа в личния

Read More

Съвместно обучение по проект MYNNOVA

Съвместно обучение по проект MYNNOVA

Съвместното обучение в рамките на проекта MYNNOVA се проведе между 28 септември и 04 октомври 2017 г. в Целе, Словения. В обучението взеха участие 5 младежки работници, които бяха обучени как да осъществяват онлайн менторство, използвайки платформата Euromentor. В по-широка перспектива и като допълнителна добавена стойност, съвместното обучение насърчи сътрудничеството между партньорските организации и повиши компетенциите на участниците в областта

Read More