Менторските програми осигуряват на хората, както и за целите на следната платформа – по-конкретно на младите социални предприемачи, структурирана възможност да намерят ментори или менторствани, а също и подкрепа за процеса по отношение на инфраструктура, форма, дизайн и инструменти. Програмите за менторство са началото, от което започват и се развиват много менторски взаимоотношения, началото на едно приключенско пътуване, и Euromentor има удоволствието да бъде точно това за Вас!

Важно е менторските програми да бъдат създадени за удобство на участниците. Някои съвети относно добри организационни техники за менторски програми могат да бъдат изтеглени оттук.

Тази информация се основава на изследването от книгата “Менторство – процес, насоки и програми” на доц. д-р Даниела Илиева-Колева, публикувана през 2015 г.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.