Платформата Euromentor предлага – на младите социални иноватори и предприемачи – гъвкава и свободно достъпна възможност да получат подкрепа под формата на качествено менторство. То се осигурява от специално обучени младежки работници, други предприемачи и опитни професионалисти, които с удоволствие ще споделят своето време и знания. След като се регистрирате в платформата, можете да намерите всичко, от което се нуждаете и да се свържете с хора, които желаят да Ви помогнат с развитието на големи социални иновации.

За Ваше удобство платформата също предлага достъп и до много ценна информация:

Синтезирано и изчерпателно кратко изложение на концепцията за менторство, както и неговата история, процес и изследване на въздействието на менторството върху живота на хората, които стават част от него;

Информация за настоящето състояние на социалното предприемачество във всички страни партньори по проекта (България, Кипър, Германия, Румъния и Словения), както и вдъхновяващи практики за социално предприемачество, които вече сe прилагат;

Рамка на компетенциите и насоки за менторите и менторстваните, които имат за цел да Ви предоставят необходимите инструменти и да Ви позволят да бъдете възможно най-ефективни, когато участвате в процеса на менторство.

Чувствайте се свободни да разгледате информацията, да се регистрирате и да оцените своите знания и умения към момента, преди да навлезете в процеса на менторство. Обучените младежки работници и всички други ментори доброволци ще Ви помогнат да постигнете целите на Вашата социална организация, да направите света по-добро място и да станете по-успешен предприемач.

За повече информация относно общността Euromentor ни посетете в социалните медии , свържете с нас чрез . Споделете Вашите истории, получете подкрепа и станете ментор!

Euromentor е общност за взаимодействие между ментори и менторствани в областта на социалното предприемачество и социалните иновации, създадена и разработена по проекта MYNNOVA. Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм + към Европейската комисия, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.